Cijenik Usluga

CJENIK FOTOGRAFSKIH USLUGA
Izrada fotografija za dokumente

Fotografiranje i izrada slika za dokumente (8 komada)…………………………..35,00
Izrada slika za dokumente sa digitalnih medija (8 komada)……………………….12,00
Izrada slika za dokumente sa negativa (4 komada)……………………………….12,00
Razvijanje negativa
Razvijanje u procesu C41………………………………………………10,00
Razvijanje APS filma i 120mm filma……………………………………..15,00
Izrada index printa (kontakt kopije)
Izrada index printa formata 12×12 (za CD)…………………………………….5,00
Izrada index printa formata 10×15……………………………………………….5,00
Izrada index printa formata 10×15 iz rezanog filma……………………….10,00
Izrada index printa formata 13×18………………………………………………10,00
Izrada index printa formata 13×18 iz rezanog filma……………………….15,00
Izrada index printa formata 20×30………………………………………………25,00
Izrada index printa formata 20×30 iz rezanog filma……………………….30,00
Izrada index printa za ramice (40 fotografija) formata 20×30…………….40,00
Izrada fotografija sa negativa i digitalnih medija
Izrada fotografija formata 9×13………………………………………………………………1,50
Izrada fotografija formata 10×15………………………………………………………………1,80
Izrada fotografija formata 13×18………………………………………………………………4,00
Izrada fotografija formata 15×21………………………………………………………………6,00
Izrada fotografija formata 20×30……………………………………………………………..20,00
Izrada fotografija formata 30×40……………………………………………………………..35,00
Izrada fotografija formata 30×45……………………………………………………………..40,00
Izrada fotografija sa APS filma formata 10×15……………………………………..2,00
Izrada fotografija iz diapozitiva
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 9×13…….1,80 (iz ramice 2,50)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 10×15……2,00 ( 3,00)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 13×18……5,00 ( 6,00)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 15×21……8,00 (10,00)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 20×30……25,00 (30,00)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 30×40……40,00 (45,00)
Izrada fotografija iz dijapozitiva formata 30×45……45,00 (50,00)
Izrada fotografija iz 120mm filma
Izrada fotografija 120mm filma formata 9×13……..iz negativa 2,00 (iz diapozitiva 4,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 13×13…….5,00 ( 7,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 10×15…….6,00 ( 8,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 15×15…….7,00 ( 9,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 13×18…….8,00 (12,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 15×21…….15,00 (18,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 20×30…….35,00 (40,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 30×30…….40,00 (45,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 30×40…….45,00 (50,00)
Izrada fotografija 120mm filma formata 30×45…….50,00 (55,00)
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 9×13………….10,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 10×15…………..10,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 13×18…………..16,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 15×21…………..20,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 20×30…………..40,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 30×40…………..50,00
Izrada fotografija iz skenirane stare fotografije na formatu 30×45…………..55,00
Dodatna obrada i retuširanje
Stavljanje okvira………………………………s negativa 20,00
Stavljanje okvira………………………………s digitalnih medija 15,00
Jednostavni zahvati…………………………….10,00
Obrada i retuširanje (do 1 sat)………………….100,00
Dizajn i oblikovanje (preko 1 sat)……………….po dogovoru
Izrada fotografija na večem formatu (ploter)
Printanje na glossy papiru (240 g)………….1 metar kvadratni/380,00
Printanje na tochon kartonu………………….1 metar kvadratni/490,00
Printanje na platnu (artist canvas)………….1 metar kvadratni/550,00
Printanje na backlight foliji……………………1 metar kvadratni/525,00
Printanje, skeniranje i snimanje na CD ili DVD
Skeniranje i snimanje na CD ili DVD

- u rezoluciji 1800×1200 jpg, veličina= 1 MB…………cijeli film 30,00 (1 slika 3,00)
- u rezoluciji 1800×1200 bmp, veličina= 7 MB…………..cijeli film 60,00 (6,00)
- u rezoluciji 3300×2200 jpg, veličina= 3 MB…………cijeli film 50,00 (5,00)
- u rezoluciji 3300×2200 bmp, veličina=22 MB…………..cijeli film 80,00 (8,00)
Skeniranje filma u FREE EXPORTU (1 film=12-15 slika)- za 120 mm filmove
- FREE EXPORT JPG, veličina= 1- 2 MB ( 9×13-15×21)……….cijeli film 60,00 ( 6,00)
- FREE EXPORT JPG, veličina= 3- 7 MB (20×30-30×45)………..cijeli film 100,00 (10,00)
- FREE EXPORT BMP, veličina= 6-14 MB ( 9×13-15×21)………..cijeli film 100,00 (10,00)
- FREE EXPORT BMP, veličina=26-56 MB (20×30-30×45)………..cijeli film 150,00 (15,00)
Diapozitiv u ramici FREE EXPORT JPG…………….1 slika 10,00
Diapozitiv u ramici FREE EXPORT BMP…………….1 slika 15,00
Skeniranje stare fotografije na CD……………..10,00
Snimanje s CD-a na CD ili DVD………………….15,00
Snimanje s DVD-a na DVD……………………….35,00
Snimanje s ostalih digitalnih medija na CD………10,00
Printanje na CD ili DVD……………………….10,00
Video usluga prebacivanja kazeta na DVD
Prebacivanje kazeta na DVD do 1 sat…………….50,00
Prebacivanje kazeta na DVD do 2 sata……………80,00
Prebacivanje kazeta na DVD do 3 sata……………100,00